Pojištění odpovědnosti pro váš klidný spánek

Pojištění odpovědnosti, lidově nazývané pojistka na blbost vás chrání proti škodám, které sami neúmyslně způsobíte někomu jinému, ale ze zákona jste povinen takovou škodu uhradit. Do pojištění se počítají také členové domácnosti, včetně domácích mazlíčků nebo hospodářských zvířat. Co se ale do takového pojištění nepočítá jsou škody způsobené úmyslně, členovi domácnosti a sám sobě, nebo škody vzniklé pod vlivem alkoholu či drog.

Všechny škody, které způsobíte vy nebo člen vaší domácnosti, pojišťovna pokryje až do výše sjednaného limitu.

Pojistit si můžeme jak škody způsobené v běžném životě, tak i v tom pracovním.

Pojištění v běžném životě

Pojištění odpovědnosti využijete například v momentě, kdy vám v bytě vyteče myčka na nádobí a poškodíte tím sousedův byt. Hodit se může vždycky, když nedopatřením vy nebo člen vaší domácnosti poškodíte druhou osobu. Vztahuje se nejen na majetek, ale také na zdraví a krýt jím můžete například i léčebné výlohy až do výše sjednaného limitu. Sjednat si ho můžete buď jako doplněk pojištění domácnosti, nebo jako samostatné pojištění.

Výši pojištění ovlivňuje hlavně výše limitů pojistného krytí. Tedy kolik pojišťovna vyplatí peněz, pokud se dostanete do neočekávaných problémů. Pojištění stojí několik stovek korun ročně a platí po celé Evropské unii a některých dalších státech.

Pojištění odpovědnosti v práci

Představte si situaci, kdy špatně vyřídíte například objednávku a svému zaměstnavateli tím způsobíte škodu, kterou musíte uhradit. V takovém případě, vás ochrání sjednané pojištění odpovědnosti z povolání, které využijete právě v případě, že způsobíte škodu svému zaměstnavateli. Takové pojištění využijete nejen u fyzické práce, ale také při kancelářské práci a škodu pokryje až do výše sjednaného limitu.

Pojištění odpovědnosti v práci

Pojištění pro zaměstnavatele a podnikatele

Pokud podnikáte a máte zaměstnance, mělo by vás zajímat také další pojištění odpovědnosti.

První je povinné konné pojištění odpovědnosti, pokud zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance. Z tohoto pojištění kryjete náklady, které zaměstnanci vzniknou kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání.

Další formou jak ochránit své podnikání je pojištění odpovědnosti pro podnikatele, které vás chrání před škodami obdobně jako pojištění jednotlivce. Pokud se vám stane, že nedopatřením poškodíte majetek zákazníka, .kryje vás před vzniklými finančními škodami. Cena tohoto pojištění je už velmi individuální – záleží, v jakém oboru podnikáte, kolik máte zaměstnanců a podobně.

V případě zájmu o připojištění vašeho klidného spánku se neváhejte obrátit na naši kancelář. Rádi vám nastavíme smlouvu s takovým pojištěním, které se vám opravdu vyplatí!

Nehrozí vám podpojištění?

Máte vaši nemovitost pojištěnou již dlouho a ani si nevzpomínáte, kdy jste smlouvu naposledy aktualizovali? Můžete mít při plnění pojistné události závažný problém. Spolu s enormním růstem cen nemovitostí i stavebních materiálů, se v uplynulých letech otevřel nebývalý prostor pro takzvané podpojištění. To vzniká tehdy, když je pojistná částka nižší, než kolik činí současná hodnota nemovitosti. Nastane-li pak pojistná událost a likvidátor shledá pojistnou částku ve smlouvě nižší, než je aktuální reprodukční cena nemovitosti, může pojišťovna krátit pojistné plnění z pojistné částky.

Jak předejít podpojištění?

Jak podpojištění předejít?

Pojištění může být dobře funkční tehdy, když je průběžně aktualizováno. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv minimálně přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota majetku. Nejčastějším a zároveň nejčastěji opomíjeným momentem pro aktualizaci majetkového pojištění bývají u pojištění nemovitosti rekonstrukce, přístavby, obnova střechy a u pojištění domácnosti výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a elektroniky.

Primárně se podpojištěním zabýváme u pojištění majetku, ale může nastat i v jiných oblastech například u životního pojištění, kdy klient nezohlední jeho aktuální potřeby.