Nehrozí vám podpojištění?

19. 10. 2022

Máte vaši nemovitost pojištěnou již dlouho a ani si nevzpomínáte, kdy jste smlouvu naposledy aktualizovali? Můžete mít při plnění pojistné události závažný problém. Spolu s enormním růstem cen nemovitostí i stavebních materiálů, se v uplynulých letech otevřel nebývalý prostor pro takzvané podpojištění. To vzniká tehdy, když je pojistná částka nižší, než kolik činí současná hodnota nemovitosti. Nastane-li pak pojistná událost a likvidátor shledá pojistnou částku ve smlouvě nižší, než je aktuální reprodukční cena nemovitosti, může pojišťovna krátit pojistné plnění z pojistné částky.

Jak předejít podpojištění?

Jak podpojištění předejít?

Pojištění může být dobře funkční tehdy, když je průběžně aktualizováno. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv minimálně přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota majetku. Nejčastějším a zároveň nejčastěji opomíjeným momentem pro aktualizaci majetkového pojištění bývají u pojištění nemovitosti rekonstrukce, přístavby, obnova střechy a u pojištění domácnosti výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a elektroniky.

Primárně se podpojištěním zabýváme u pojištění majetku, ale může nastat i v jiných oblastech například u životního pojištění, kdy klient nezohlední jeho aktuální potřeby.

Další doporučené články

20. 10. 2022
Pojištění odpovědnosti pro váš klidný spánek

Pojištění odpovědnosti, lidově nazývané pojistka na blbost vás chrání proti škodám, které sami neúmyslně způsobíte někomu jinému, ale ze zákona […]

Celý článek
© 2024 Martina Kocinová, Pojištění Kadaň, Kpt.Jaroše 510, 432 01